Jak to bude s plotem kolem fotbalového hřiště?

Zúčastnili jsme se schůzky vedení města se zástupci FK Olympie Týn nad Vltavou, kteří na vypůjčených městských pozemcích zrealizovali oplocení fotbalového hřiště a se zástupci petičního výboru, kteří s realizací tohoto oplocení nesouhlasí a jsou autory petice za udržení volného veřejného prostranství v okolí fotbalového hřiště v Týně nad Vltavou (podrobnosti k petici, kterou podepsalo 239 obyvatel našeho města, naleznete např. v květnovém Vltavínu).

Pečlivě jsme vyslechli argumenty obou stran, které během zhruba hodinové diskuse zazněly. Radní i zastupitelé se snažili porozumět jednotlivým argumentům a byla zde snaha najít nějaké kompromisní řešení této nepříjemné situace. Od zástupců FK Olympie, kteří navíc oplocení fotbalového areálu zrealizovali „načerno“ bez stavebního povolení, jsem očekával, že si aspoň trochu „posypou hlavu popelem“ a budou ochotni k nějakému kompromisu. Jejich postoj mě ale nemile překvapil. Jako jediní z přítomných nebyli ochotni ustoupit ani o píď, o nějakém vstřícném gestu či podpoře kompromisního řešení z jejich strany nemohla být ani řeč. Škoda. Možná by stačilo méně arogance a tvrdohlavosti a více respektu a vstřícnosti a výsledek by se třeba dostavil…

Co tedy přineslo toto setkání? Argumenty sice byly vyřčeny, ale k žádnému kompromisu se, i přes ochotu zastupitelů a autorů petice, nepodařilo dojít, protože třetí strana o to viditelně nestála. Rozhodnutí tak v tuto chvíli bude na vedení města a na stavebním úřadu, který se bude touto „černou“ stavbou zabývat. Nezbývá než doufat, že konečné rozhodnutí bude rozumným kompromisem, který bude respektovat zájmy občanů.

Karel Hladeček