Jak to bude s kulturou v Týně? Kontrola odhalila závažné nedostatky, město čeká výběr nového ředitele MCKV

Jak jste již možná zaznamenali, dočasný ředitel Městského centra a kultury (MCKV) David Slepička podal k 31.1.2022 rezignaci, navíc opustil i vládnoucí koalici, byť radním (zatím) dál zůstává. Jeho odchod z čela MCKV je hojně diskutovaným tématem. Významnou roli v celé kauze sehrál bezesporu laxní přístup vedení města k nastavení fungování této příspěvkové organizace. Jen připomenu, že do funkce ředitele MCKV byl David Slepička jmenován bez výběrového řízení (VŘ) již na podzim roku 2019 s tím, že pracovní poměr skončí ke dni, ke kterému bude jmenován na základě výsledků VŘ nový ředitel. To se však dosud nestalo a fungování MCKV skřípe víc a víc. V následujících řádcích se pokusím toto téma uvést do souvislostí.

Především musíme na dění kolem kultury v Týně nad Vltavou nahlížet ze dvou různých úhlů pohledu. Jedním je samotné kulturní dění v Týně a druhým, neméně důležitým, je řízení MCKV jako příspěvkové organizace, která má kulturu na starosti.

Na začátek je třeba zmínit, že fungování kulturních institucí a kulturní program, od tvorby, přes propagaci a přípravu až k samotné realizaci, nemá na starosti jediný člověk, ale celý tým zaměstnanců. Pan Slepička se s týmem zaměstnanců MCKV poměrně úspěšně snažil navázat na kulturní aktivity, které se rozeběhly za jeho předchůdce pana dr. Ivanegy, a v průběhu posledních let se podařilo zrealizovat i řadu nových aktivit. Můžeme vést polemiku o jejich kvalitě a kvantitě, ale obecně lze konstatovat, že kulturní vyžití v Týně si v konkurenci jiných podobně velkých měst nestojí úplně špatně.

V čem tedy tkví problém? Ten je skryt právě v již zmíněném druhém úhlu pohledu, tedy v nastavení a fungování MCKV jako příspěvkové organizace města. Pan Slepička byl jmenován jen na dobu, dokud nebude vypsáno VŘ a nebude vybrán nový ředitel. Sám pan Slepička tehdy hovořil o několika měsících. Jenže nakonec k těm několika měsícům přibyly ještě další dva roky. A během této doby rada města ani jednou VŘ nevyhlásila. Marně jsme upozorňovali na střet zájmů, kdy pan Slepička vykonával funkci radního a zároveň funkci ředitele MCKV. Např. vůči vedoucí odboru školství a kultury vystupoval zároveň jako nadřízený (radní města) i jako podřízený (ředitel příspěvkové organizace).

Kdo čekal, že se po dobu oněch více než dvou let aspoň podaří nastavit fungování MCKV, ten se bohužel nedočkal. Rozeběhla se jen diskuze o možném zrušení MCKV a začlenění muzea, galerie a knihovny přímo pod město, a k řešení této záležitosti dokonce vznikla komise. Jenže ta se sešla všehovšudy jednou nebo dvakrát, a protože nepanovala na řešení shoda, tak debata postupem času usnula. Z letargie vedení města neprobraly ani výsledky veřejnosprávní kontroly na podzim roku 2020. Bylo poukázáno na mnohá pochybení, která tato kontrola odhalila. Např. ani po roce neměl pan ředitel povinnou zdravotní prohlídku, objevila se také řada nesrovnalostí mezi smlouvami a fakturací apod. To následně pan radní Slepička, jako dočasný ředitel, sám uznal. Také jsme zmiňovali nevyřešenou hmotnou odpovědnost za majetek. Na možné důsledky neřešení fungování MCKV jsme však vedení města upozorňovali marně.

Aktivity se tedy chopil kontrolní výbor, na jehož návrh zastupitelstvo (až na druhý pokus a po více než čtvrt roce) schválilo mimořádnou veřejnosprávní kontrolu MCKV. Opakovaně pro ni hlasoval i sám pan Slepička. Kontrolu provedla v říjnu letošního roku Ing. Věra Lálová jako samostatná referentka pro kontrolní činnost. Kontroly se jako přizvané osoby zúčastnili také tři členové kontrolního výboru, kteří bez výhrad odsouhlasili závěry a doporučení vyplývající z uvedené kontroly. Ta odhalila poměrně závažné nedostatky. Mj. i nesrovnalosti, na které bylo upozorňováno již při minulé veřejnosprávní kontrole. Např. nedoložené lékařské prohlídky, kvůli nimž dostalo město pokutu od inspektorátu práce, chybně vystavené objednávky a faktury, nebo nehospodárné přeřazování zaměstnanců do jiných platových tříd, čímž se uměle navyšovala organizační struktura MCKV, což znamenalo posun ředitele do vyššího stupně řízení a s tím související navýšení příplatků za řízení organizace.

Jaký je tedy výsledek této anabáze? Žalostný! Místo abychom po těch dlouhých letech měli konečně vyřešené fungování MCKV jako příspěvkové organizace města s kvalitním manažersky zvládnutým řízením, nepodařilo se z tohoto hlediska udělat téměř nic. A důsledky odhalila i zmiňovaná kontrola. Cením si toho, že s námi pan Slepička byl ochoten komunikovat a řadu věcí s námi konzultovat (např. rozpočet MCKV). Ale to bohužel nestačí. Situace nyní dospěla do jakéhosi bodu zlomu a vedení města na to bude muset chtě nechtě reagovat. Pokud mám správné informace, tak rada města konečně schválila vyhlášení výběrového řízení. Je jen škoda, že to muselo dospět až do tohoto stádia. Ono vybrat nového ředitele nebude nic jednoduchého a nastavit správně fungování organizace jakbysmet. Zkrátka vedení města zbytečně ztratilo dva roky času a teď to bude složitě dohánět. Nelze tedy než pevně doufat, že se obé brzy podaří. A pokud ano, bude to pro kulturu v Týně dobrá zpráva. Obzvlášť v dnešní složité době, kdy je živá kultura jednou z mála radostí.

Karel Hladeček (PROTEJN), předseda kontrolního výboru