Informace k petici na podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů ProTejn

Petice na podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů ProTejn pro volby do zastupitelstva města Týn nad Vltavou v roce 2022 byla řádně odkonzultována s vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ v Týně nad Vltavou paní Ing. Havlíkovou. Petice je sestavena v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že se nejedná o výkon petičního práva, ale o podpis petice na podporu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů podle  § 21 odst. 4 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, nemusí se podepisovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Ostatně je to úplně stejné jako v roce 2018, kdy jsme také podpisy sbírali. Předem děkujeme všem petentům za podporu.

Karel Hladeček (ProTejn)

PS: Svým podpisem se nezavazujete k tomu, že nás budete volit. Pouze umožníte našim kandidátům, ucházet se o Váš hlas v podzimních komunálních volbách. Petici na podporu kandidatury našeho sdružení můžete podepsat na petičních místech v Kouzelném obchůdku na náměstí a v Kácovské věži, nebo přímo jednotlivým kandidátům.