I v opozičních lavicích budeme aktivní a konstruktivní

Povolební místy zbytečně vyhrocená atmosféra se snad pomalu uklidňuje. Nebudeme Vás tedy dále unavovat nekonečnými bitvami argumentů, kdo, kdy, jak, s kým a proč po volbách jednal či nejednal, kdo se drží či nedrží svých předvolebních slibů nebo kdo překrucuje či nepřekrucuje fakta či něčí výroky apod. Myslím si, že už toho bylo vyřčeno dost, aby si každý udělal názor. Ostatně občané nás nebudou hodnotit podle toho, co jsme kde řekli či napsali, ale především podle toho, co jsme skutečně udělali.

Jak jsme slíbili, snažíme se být konstruktivní opozicí. Aktivně se tedy zapojujeme do dění ve městě. Zúčastnili jsme se např. prohlídky objektu týnského zámku, kde nám PhDr. Jan Ivanega prezentoval komplexní, a příklady z jiných míst v ČR či v zahraničí podloženou, představu o tom, jak, kam a proč by mohlo směřovat budoucí využití budovy zámku a přilehlého okolí, a to jak pro místní, tak pro návštěvníky našeho města. Na představitelích města, jako zřizovatele MCKV, nyní bude ležet břímě rozhodnutí, co je v jejich očích reálné podpořit. Základem je především projektová činnost, mj. proto, aby město bylo připraveno získat na realizaci dotační prostředky, když se k tomu naskytne vhodná příležitost. V tuto chvíli je projektově připravena pouze rekonstrukce prostor pro infocentrum a zejména nutná rekonstrukce dětského oddělení knihovny. Oba projekty mají naši plnou podporu. Během následujícího roku bychom rádi podpořili také vypracování komplexní projektové dokumentace týkající se dalších navrhovaných možností modernizace budovy zámku a přilehlého okolí s ohledem na oživení, zpřístupnění a zlepšení využitelnosti různých prostor uvnitř i vně budovy.

Na pozvání starosty města Ing. Ivo Machálka jsme se též zúčastnili prezentace Ing. arch. Jiřího Kobery týkající se výstavby komunikace u Dusíků strouhy. Doufáme, že se brzy podaří doladit detaily, aby se tato komunikace mohla zrealizovat a umožnit tak další rozvoj v této lokalitě, zejména s ohledem na možnost vytvoření parcel pro výstavbu rodinných domů, které v Týně citelně chybí.

Na náš popud již po sobě i poslední „hříšníci“ uklidili papundekly z předvolební kampaně, protože máme-li vesměs všichni v programu, že chceme čisté město, měli bychom jít ostatním příkladem.

Řešili jsme také nominace do jednotlivých komisí, které mají sloužit jako iniciativní a poradní orgány Rady města. Pevně věříme, že k tomu všechny strany a hnutí zastoupené v zastupitelstvu přistoupili zodpovědně a nominovali do komisí aktivní zainteresované občany či odborníky, kteří budou na jednání komisí skutečně chodit a svými nápady a připomínkami obohacovat místní samosprávu. Základním předpokladem řádného fungování těchto komisí však je, aby Rada města s komisemi komunikovala a brala na zřetel jejich připomínky či návrhy. Pokud by tomu tak nebylo, nelze očekávat, že budou mít občané o aktivní účast v těchto komisích zájem. A to by byla zcela jistě škoda!

Aktivně jsme se též zapojili do jednání zastupitelstva dne 29.11.2018, kde se kromě činnosti jednotlivých komisí vč. odměn jejích členů řešilo např. i řízení městské policie či zařazení jednotky SDH Týn nad Vltavou do systému JPO II. Již nyní se pečlivě chystáme na prosincové zastupitelstvo, které bude mít na programu především schvalování rozpočtu města na rok 2019. Termín zasedání bude brzy vyvěšen na webových stránkách města.

Na závěr mi dovolte popřát Vám pohodový advent, klidné a požehnané svátky vánoční a v novém roce hodně zdraví a osobních úspěchů.

Karel Hladeček, PROTEJN