I přes volební vítězství míří PROTEJN zřejmě do opozice, rozhodně se ale nevzdáváme!!!

Bohužel, je možné, že Týnu bude vládnout široká koalice 5 stran či hnutí (ODS, Svobodní, ČSSD, Piráti, Tejňáci). Není to neobvyklé, že ostatní subjekty obejdou vítěze voleb, děje se to i na řadě jiných míst v ČR. V Týně to ale skončilo ještě větším kotrmelcem, neboť zde byli vyautovaní i druzí v pořadí (KDU-ČSL). Je to nejen pro nás kruté vystřízlivění. Občané nám dali mnohokrát jasně najevo, že chtějí ve vedení města změny, vedené ale v přátelském a pozitivním duchu. Řada lidí, kteří k volbám vzhlíželi s nadějí, že se něco změní, je teď zklamaná. Obzvláště, když se podařil takový výsledek. Je tedy na místě se ptát, zda jsme pro možnou dohodu udělali maximum?

Sešli jsme se postupně se všemi zvolenými zastupiteli, nastínili jsme jim naše priority a představu o budoucím fungování zastupitelstva a vedení města a vyslechli jsme si jejich názory, představy a požadavky. Jak jsme deklarovali už před volbami, probíhala povolební jednání z naší strany vždy slušně a věcně. Naší snahou bylo dát všem subjektům najevo, že nechceme působit z pozice síly, ale nastolit nejen v zastupitelstvu, ale i na radnici pozitivnější a konstruktivnější atmosféru a vzájemně spolupracovat ku prospěchu města a jeho občanů. Již při kampani jsme dali najevo, že na nose nemáme růžové brýle a že jsme si vědomi toho, že to nebude jednoduchý úkol. Ale přesto jsme se snažili otevřeným a vstřícným jednáním dospět k vytouženému cíli. Respektovali jsme vůli voličů a přednostně jsme jednali s nejsilnějšími subjekty a nabídli jsme jim podíl na rozhodování v Radě města. My jsme z logiky výsledků voleb požadovali funkci starosty a dalších dvou radních, všechny ostatní posty jsme dali k dispozici případným partnerům, což nám v dané situaci přišlo jako férová a rovná nabídka.

Bohužel tato naše iniciativa nebyla ve většině případů reflektována. Naopak přebila ji tvrdá a nekompromisní snaha vytěžit z minima maximum. Samozřejmě jsme si uvědomovali, že to může skončit i takovýmto způsobem, nicméně stále jsme věřili, že se to může zlomit. Nepodařilo se. Taková je zkrátka politika. Je ale otázkou, jak si mají lidé najít cestu k volbám, když to pak dopadá tímto způsobem?

Každopádně jdeme dál se vztyčenou hlavou a s vědomím, že máme čistý štít. Někomu možná přišly naše snahy o širší pojetí a vytvoření přátelštější atmosféry na radnici i v zastupitelstvu naivní, nicméně byla to cesta, pro kterou jsme se rozhodli a bohužel (zatím) nebyla vyslyšena. Víme, že to není lehké, ale pokusme se navázat na to, jak jsme vítězství oslavili s pokorou tím, že tuto (prozatímní) porážku vezmeme s nadhledem. Teprve čas totiž ukáže nakolik je vzniklá koalice pevná. Navíc koaliční jednání budou dlouhá a je otázkou, zda se dotyční vůbec na koaliční smlouvě dohodnou. Jedno je ale jisté. Budeme v zastupitelstvu hájit Vaše zájmy tak, jak jsme před volbami slíbili. Sice to z opozičních lavic nebývá jednoduché, ale rozhodně nic nevzdáváme!