Dočkáme se výběrového řízení na ředitele MCKV?

Jednou z věcí, která se tak trochu vleče, je situace okolo Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV). Již před rokem vzešel od části radních nápad, že by bylo dobré MCKV, které funguje jako příspěvková organizace, rozpustit a vrátit kulturu „pod město“. Vše se však již od počátku zaseklo na tom, že se nedařilo najít argument, který by tuto myšlenku racionálně podpořil. Ba naopak, hromadily se spíše názory opačného rázu. Kulturní komise se vyjádřila, že nemá dostatek podkladů a nevidí důvod k tomuto kroku. Negativně se k chystanému kroku vyjádřil jak odbor hospodářské správy, který má mj. na starosti majetek, tak i finanční odbor. Zvláštní komise, která k tomu byla ustanovena a jejímž členem je i náš zastupitel Ondřej Bouška, se již v září loňského roku též k celé věci postavila spíše negativně. Mimochodem od té doby tato komise nebyla svolána, což také o něčem svědčí. Na všechno tu máme komise, ale jak fungují, to je věc jiná… Po odchodu pana Ivanegy jsme se sešli s panem radním Slepičkou, který byl dočasně jmenován novým ředitelem MCKV. Při téměř dvouhodinové otevřené diskuzi, kterou jsme velmi uvítali, jsme si leccos vyjasnili a nahlédli jsme tzv. „pod pokličku“. Náš zastupitel Jaroslav Luňáček se zúčastnil výjezdu s vedením města do Dačic, kde také nedávno řešili reorganizaci kultury. Všichni jsme se pak zúčastnili schůzky zastupitelů, která se tomuto tématu věnovala. Zde jsme sdělili, že je nám v podstatě jedno, jestli bude nebo nebude kultura dál fungovat pod hlavičkou MCKV jako příspěvkové organizace, ale důležité především je, aby vůbec fungovala. A vzhledem k tomu, že doposud nezazněl žádný pádný argument a všechny zmíněné problémy lze vyřešit i bez toho, aniž by kultura musela jít pod odbor školství a kultury (OŠK), vyslovili jsme se pro zachování stávajícího stavu, tj. že kultura zůstane pod hlavičkou MCKV. Vždyť vrácení kultury „pod město“ by s sebou nepřineslo žádná významná pozitiva, zato by přineslo časově i personálně náročnou reorganizaci a místo ředitele na plný úvazek by kulturu řídila na část úvazku již tak vytížená ředitelka OŠK. Naopak jsme již po několikáté apelovali na to, aby bylo co nejdříve vyhlášeno výběrové řízení na ředitele MCKV. Obdobný názor vyslovili kromě nás i zástupci KDU-ČSL či Pirátů. A při osobní konzultaci u pana starosty nám i on sdělil, že se spíše přiklání k tomuto řešení. Problémem tak nyní je spíše rozpolcenost koalice, která si však s tímto horkým bramborem bude muset nějak poradit. Čas totiž neúprosně běží a sehnat kvalitního manažera do vedení MCKV nebude jednoduché. Svědčí o tom i aktuální výběrové řízení na tajemníka městského úřadu, které je vypsáno již podruhé, protože v prvním kole se nenašel vhodný adept.

Karel Hladeček