Dočkají se obyvatelé Hlinek slibovaných investic?

Přijali jsme pozvání pana Bočka, předsedy komise pro rozvoj a revitalizaci sídlišť při radě města, a ve středu 15.5. navečer jsme se v jídelně ZŠ Hlinecká zúčastnili setkání obyvatel Hlineckého sídliště s vedením města. Diskuse se točila především kolem nejpalčivějších problémů, které trápí zdejší obyvatele. Řešilo se také, kdy se začne s nějakými významnějšími investicemi, které by si toto léta opomíjené sídliště, kde žije třetina obyvatel Týna, zajisté zasloužilo. Z úst radních zaznělo, že s ohledem na naplánované mnohamilionové investice v nejbližších letech (páteřní komunikace v průmyslové zóně, Orlická ulice, Havlíčkova ulice apod.), s ohledem na významné zdražování stavebních prací a s nutností provést nejprve rekonstrukci rozvodů tepla je reálné spíše projektování, než nějaké významnější investice. Ano, s těmito argumenty lze souhlasit, ale zároveň si troufáme tvrdit, že na investice na Hlinkách (min. v řádu několika milionů Kč) by se prostředky v městské pokladně najít mohly, lépe řečeno měly. Snažili jsme se na to upozornit již v prosinci při sestavování a schvalování rozpočtu na letošní rok, leč neúspěšně. Samozřejmě, bylo by příjemné, kdyby se podařilo sehnat na tyto investice dotace, ale nemůžeme čekat věčně. Obzvlášť, když se na druhé straně investovaly desítky milionů do komunikace v průmyslové zóně, též bez jakékoliv dotace. Jsme si vědomi napnutého rozpočtu města, ale už by to skutečně chtělo nějakou první „investiční vlaštovku“, aby obyvatelé Hlinek opakovaně nemuseli zklamaně konstatovat, že se na ně zase nedostalo. Např. rekonstrukci komunikace mezi KD Hlinky a mateřskou školou (vč. osvětlení a řešení přilehlého prostoru) by nemělo nic bránit. Pokud bude vedení města této investici nakloněno, velmi rádi ji podpoříme!

Karel Hladeček