Co se škádlívá, rádo se mívá! Aneb proč skončil PROTEJN přes volební vítězství v opozici…

Bohužel, je to tak. Týnu bude nyní vládnout široká koalice 5 stran či hnutí (ODS, Svobodní, ČSSD, Piráti, Tejňáci). Není to neobvyklé, že ostatní subjekty legitimně obejdou vítěze voleb, děje se to i na řadě jiných míst v ČR. V Týně to ale skončilo ještě větším kotrmelcem, neboť zde byli vyautovaní i druzí v pořadí (KDU-ČSL). Je to nejen pro nás kruté vystřízlivění. Občané nám dali mnohokrát jasně najevo, že chtějí ve  vedení města změny, vedené ale v přátelském a pozitivním duchu. Řada lidí, kteří k volbám vzhlíželi s nadějí, že se něco změní, je teď zklamaná. Obzvláště, když se podařil takový výsledek. Je tedy na místě se ptát, zda jsme pro možnou dohodu udělali maximum.

Nejprve mi ale dovolte kratičký historický exkurz. Vzpomínáte na přelom roku 2015 a 2016? Město tehdy žilo politickým hašteřením mezi místostarostou panem Machálkem (SSO) a zejména radními za ODS, pány Tvrdíkem a Markem, kdy byl místostarosta zmíněnými radními obviněn ze selhání kontroly a byl vyzván k rezignaci. Navíc se do toho přimíchaly různé pohledy zúčastněných stran sporu na sestavení městského rozpočtu na rok 2016. A co bylo výsledkem? Např. nepříjemnost v podobě, byť velmi krátkého, rozpočtového provizoria. Nakonec byl pan Machálek po několikaměsíčním dohadování skutečně odvolán, a to nejen z pozice místostarosty, ale i z pozice ředitele polikliniky, což tehdy nazval inkvizicí. I rok 2017 přinesl tvrdý střet výše zmíněných pánů, a to např. při opakovaném výběrovém řízení na pozici vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ v Týně, kam se pan Machálek hlásil. Na tehdejší kritiku pana Machálka reagoval pan Marek ve Vltavínu, cituji: „Když jsem zhruba před sedmi léty dával dohromady minulou koalici a jednal s potencionálními partnery, ptal jsem se na jejich priority, co by chtěli v nové koalici dělat. Pan Machálek mi tenkrát odpověděl, že nic a že chce brát hodně peněz. Vzal jsem to jako povedený fór, ale netušil jsem, že to ten pán myslí vážně.“ Za zmínku pak stojí i následná reakce pana Machálka, cituji: „Za rok budou volby do místního zastupitelstva a já již nyní vím, že pokud povede místní organizaci ODS pan Marek, bude z naší strany podstatně jednodušší výběr koaličních partnerů“. Dalším bitevním polem, kde se střetli zmínění pánové, se stala průmyslová zóna. Vzpomeňme na poslední předvolební Vltavín (září 2018), kdy pan Machálek napsal: „Nechci malovat čerta na zeď, ale je nejvyšší čas si uvědomit, komu dáme ve volbách svůj hlas. Pokud těmto lidem s arogancí vůči obyčejným občanům a prosazováním vlastních zájmů, tak ani 9 městských policistů nás neochrání.“

A nyní střih. Máme po volbách, ve kterých poměrně jednoznačně zvítězilo sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN. Sešli jsme se postupně se všemi zvolenými zastupiteli, nastínili jsme jim naše priority a představu o budoucím fungování zastupitelstva a vedení města a vyslechli jsme si jejich názory, představy a požadavky. Jak jsme deklarovali už před volbami, probíhala povolební jednání z naší strany vždy slušně a věcně. Naší snahou bylo dát všem subjektům najevo, že nechceme působit z pozice síly, ale nastolit nejen v zastupitelstvu, ale i na radnici pozitivnější a konstruktivnější atmosféru a vzájemně spolupracovat ku prospěchu města a jeho občanů. Již při kampani jsme dali najevo, že na nose nemáme růžové brýle a že jsme si vědomi toho, že to nebude jednoduchý úkol. Ale přesto jsme se snažili otevřeným a vstřícným jednáním dospět k vytouženému cíli. Respektovali jsme vůli voličů a přednostně jsme jednali s nejsilnějšími subjekty a nabídli jsme jim podíl na rozhodování v Radě města. My jsme z logiky výsledků voleb požadovali funkci starosty a dalších dvou radních, všechny ostatní posty jsme dali k dispozici případným partnerům, což nám v dané situaci přišlo jako férová a rovná nabídka. Všichni byli ochotni k jednání a dokázali si s námi představit spolupráci. Vypadalo to v dané chvíli nadějně. Ale…

ODS skončila sice až čtvrtá a přesto, na rozdíl od ostatních subjektů se 3 mandáty, nebyli její zástupci ochotni k nějakému kompromisu a ustoupit ze svých požadavků, na kterých tvrdě trvali. Navíc nás při jednání označili za nezkušené a sdělili nám, že ze spolupráce s námi mají obavy. Rozhodli jsme se tedy jednat přednostně s druhým a třetím nejsilnějším subjektem, tzn. KDU-ČSL a SSO, a nabídnout jim koalici (druhé KDU-ČSL nabídnut post místostarosty a radního, třetí SSO nabídnuty posty 2 radních a ředitele polikliniky). KDU-ČSL jsme upřednostnili jako druhou nejúspěšnější stranu. Navíc jako jedni z mála pochopili naši snahu o širší, otevřenější a přátelštější spolupráci napříč celým zastupitelstvem a na radnici. Nelpěli na funkcích a rozhodli se ve prospěch konstruktivního řešení. Shodli jsme se i na nutných změnách na radnici. Také SSO byla ochotna k dalšímu jednání. Zatímco od KDU-ČSL jsme měli již v úterý 9.10. souhlas, SSO se měla vyjádřit do pátečního rána. Dostali od nás sice poměrně solidní nabídku, ale ještě, než jsme od nich dostali oficiální odpověď, dohodli se s někým jiným!  Snažili jsme se na danou situaci rychle zareagovat, neboť ve čtvrtek 11.10. večer měla teprve proběhnout další jednání. Znovu proběhla schůze našeho sdružení. Ještě před prvním jednáním avizované koalice v pátek 12.10. v podvečer od nás (se souhlasem KDU-ČSL) dostala SSO nabídku na post místostarosty. Odezva? Žádná…

Po první schůzce budoucí koalice už byla možnost dalšího vyjednávání téměř nulová, protože koaliční strany se vzájemně zavázaly, že dál už nebudou jednat samostatně, ale jen jako celek. Když to shrnu, ještě než se někdo vyjádřil k námi navrhované první variantě koalice, bylo už dávno „upečeno“. Není tedy pravdou, že jsme tvrdošíjně trvali na jedné variantě, k žádné další nabídce jsme se totiž nedostali! Naopak zvažovali jsme i varianty širší koalice, a to vč. variant bez KDU-ČSL! A rozhodně není pravda, že jsme nikomu dalšímu nenabídli posty! Např. Piráti ve svém zápise z naší schůzky zapomněli zmínit, že by jim byl v případě koalice s nimi nabídnut post radního. Dokonce jsme se jich i ptali, co by si jako radní vzali na starost, protože chceme, aby radní byli zodpovědní vždy za nějakou část agendy (např. investice, kultura, atd.). Bylo nám odpovězeno, že by si na starost vzali digitalizaci. ČSSD byla tak překvapena, že jsme je pozvali k jednání (protože už měli zjevně hotový jiný projekt), že se ani moc nepídili potom, co bychom jim mohli nabídnout. Každopádně jim ale, stejně jako ostatním, bylo řečeno, že nikoho !! nechceme vyšoupnout natvrdo do opozice a že bychom rádi hledali širší konsenzus. Jak jsme ale říkali všem, Rada města není nafukovací a nemohli od nás všichni čekat místo radního. Vždyť širokou koalici Týn zažil už před osmi lety a také všichni koaliční partneři neseděli v radě…

Bohužel tuto naši iniciativu přebila tvrdá a nekompromisní snaha vytěžit z minima maximum. Ukázkou budiž např. výše zmíněné letité tvrdé spory pánů Machálka, Tvrdíka a Marka, kteří se ještě těsně před volbami nemohli vystát, aby si krátce po nich padli kolem ramen. Co jsme si, to jsme si. Znovu se tak potvrdila ona otřepaná fráze „co se škádlívá, rádo se mívá“. Samozřejmě jsme si uvědomovali, že to může skončit i takovýmto způsobem, nicméně stále jsme věřili, že se to může zlomit. Nepodařilo se. Taková je zkrátka politika. Je ale otázkou, jak si mají lidé najít cestu k volbám, když to pak dopadá tímto způsobem. Koneckonců občané posléze dali svůj názor hlasitě najevo. Občanská iniciativa „Není nám to jedno“ přilákala v neděli 21.10. na týnské náměstí bezmála 150 občanů, kteří zde kultivovanou formou projevili svůj nesouhlas s povolební situací v Týně. Akce se zúčastnili voliči napříč celým politickým spektrem, tzn. včetně voličů subjektů, které tvoří vzniklou koalici! Fungující občanská společnost je základem demokracie a my můžeme být hrdí na to, že se lidé v Týně nebojí říct nahlas svůj názor. Za to jim patří velký dík!

Ani protesty občanů, ani naše snaha do poslední chvíle jednat, však nehnuly se svědomím některých zastupitelů. Na nastalé situaci nic nezměnilo ani ustavující zasedání zastupitelstva, které se konalo 1.11. v sále MDK Sokolovna, opět za hojné účasti veřejnosti. Koalici se situace sice trochu zkomplikovala, když pan Tvrdík ze zdravotních důvodů ustoupil od kandidatury na starostu. Ale jelikož Piráti bez mrknutí oka ustoupili od deklarace, že v rámci této koalice chtějí starostu z ODS, a „bývalým inkvizitorům“ z ODS také nevadilo, že starostou se stane jimi „odsouzený kacíř“, byl starostou zvolen pan Ivo Machálek (SSO). ODS byla totiž zjevně spokojena s tím, že jejich místostarostka Martina Sudová bude obklopena zkušeným týmem koaličních zastupitelů, kteří ze sebe nemusí mít obavy. A navíc jako bonus koalice na svou stranu získala i tichou podporu od KSČM. Teprve čas ale ukáže nakolik je vzniklá koalice pevná. Jedno je ale jisté. Budeme v zastupitelstvu hájit Vaše zájmy tak, jak jsme před volbami slíbili. Sice to z opozičních lavic nebývá jednoduché, ale rozhodně nic nevzdáváme a jdeme dál se vztyčenou hlavou a s vědomím, že máme čistý štít. Někomu možná přišly naše snahy o širší pojetí a vytvoření přátelštější atmosféry na radnici i v zastupitelstvu naivní, nicméně byla to cesta, pro kterou jsme se rozhodli a bohužel (zatím) nebyla vyslyšena. Uvidíme, jestli k tomu během následujících 4 let dospěje někdo další. My jsme k dalšímu jednání každopádně připraveni a otevřeni. Do té doby se budeme snažit být konstruktivní a pružnou opozicí.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nás podporují. Moc si toho vážíme! Věřte, že i díky Vám jsme ten povolební kolotoč ustáli se ctí a máme chuť dál pokračovat ve snaze vlít Týnu do žil novou energii…

Karel Hladeček