Co přinesly první týdny v čele města ….

Čas letí jako voda a je to již šest týdnů od ustavujícího zastupitelstva, a tudíž zvolení našich zástupců do vedení města Týn nad Vltavou. Některé důležité informace se Vám pokusíme shrnout v několika příspěvcích.

Hlavní náplní naší práce v této době je samozřejmě tvorba rozpočtu města pro rok 2023 a s ním spojené investice. Čeká nás bezpochyby složitá doba, běžné výdaje rozpočtu rostou a není jednoduché ho sestavit tak, abychom mohli pro Vás občany připravovat zajímavé projekty a jejich následnou realizaci. Přesto se nám nakonec povedlo sestavit takový rozpočet, který pokud projde prosincovým hlasováním zastupitelstva, bude po investiční stránce zajímavý. Pokud bychom měli zmínit ty největší investice příštího roku, čeká nás velká rekonstrukce vestibulu hlinecké školy, sanace svahu v Podskalí (investice vynucená havarijním stavem tohoto svahu), dále oprava podhledů ve školce U Lípy a koupě objektu České pošty na Malé Straně, a to z důvodu kontroly tohoto objektu a možnosti jeho budoucího využití ku prospěchu města. Realizovat by se měla i první etapa kamerového systému.

Co se týče akcí připravovaných, již se dokončují projekční práce pro nutný propoj mezi Průmyslovou a Havlíčkovou ulicí a v příštím roce bude aktualizována a zadána také dokumentace pro stavební povolení samotné Havlíčkovy ulice. Z dalších připravovaných projektů na rok 2023 bychom rádi zmínili urbanistickou studii sídliště Hlinecká, dokončení projektu rekreační plochy Hlinky-sever, studii fotbalového stadionu FK Olympie a také nutnou projektovou dokumentaci předpolí nového mostu. V příštím roce také bude vydané územní rozhodnutí pro výstavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren.

Sami můžete vidět, že projektů, ať už připravených k realizaci či ve fázi projektu, je více než dost a budeme se snažit o jejich zdárné dokončení. Ještě se vraťme k samotnému procesu schválení rozpočtu. Jak jsme psali výše, bude tento bod předložen ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva. Protože chceme, aby byl rozpočet schválen ne pouze koaličními zastupiteli, ale co nejširší většinou, pozvali jsme kolegy opoziční zastupitele na jednání finančního výboru, kde jsme připraveni veškeré kroky vysvětlit a odprezentovat, protože sami z nedávné doby víme, jaké to je, když s vámi vedení města nekomunikuje žádné svoje kroky.

Jaroslav Luňáček (ProTejn)