Co přineslo zářijové zastupitelstvo?

Na programu 6. veřejného zasedání zastupitelstva města se toho sešlo poměrně dost, pokusím se zmínit to nejpodstatnější.

Mj. jsme např. schválili poskytnutí individuální investiční dotace pro Divadelní společnost Vltavan na realizaci dokončovacích stavebních úprav v zázemí  Zámeckého divadla, které mají divadelníci v dlouhodobém pronájmu. Díky své aktivitě pomáhá Vltavan dlouhodobě zhodnocovat městský majetek.

Schválili jsme též podání žádosti o dotaci (v rámci výzvy Národní sportovní agentury Regionální Sportovní infrastruktura – Regiony 2021) na projekt „Vybudování víceúčelového hřiště, Týn nad Vltavou“. Hřiště by mělo vyrůst v prostoru za městským koupalištěm, a pokud město s žádostí o dotaci uspěje, může získat prostředky až ve výši 70% z celkových plánovaných výdajů, které činí zhruba 6,5 mil. Kč.

Bohužel to je jen jeden z mála skutečně zaznamenání hodných investičních počinů, které město chystá. Co se týká investic v letošním roce, je totiž situace v našem městě doslova žalostná. Město je finančně zdravé, bez dluhů a na účtech má desítky milionů Kč. Přesto se s výjimkou pár demolic a několika drobných investic v podstatě neděje skoro nic. Jedinou výjimkou je rekonstrukce kanalizace v Tyršově ulici, na kterou město čerpá prostředky z rámcové smlouvy se společností ČEZ. I vzhledem k tomu, že koalice v zastupitelstvu nedisponuje většinou, jsme navrhli, abychom se jako zastupitelé sešli a prodiskutovali spolu návrh rozpočtu města na příští rok. Zejména se chceme zaměřit na investice. Opakovaně např. budeme požadovat, aby se konečně začalo skutečně investovat do rozvoje Hlineckého sídliště. K realizaci je již leta připravena revitalizace prostor mezi společenským domem a mateřskou školou. Na tuto investici poukazujeme dlouhodobě. Připravena je též demolice části areálu Blanice, která byla dokonce ve schváleném plánu investic v rozpočtu na letošní rok, ale nerealizovala se. Nabízí se též možnost rozvinout znovu diskuzi o případném odkoupení společenského domu, který je z pohledu budoucího rozvoje sídliště jedním z klíčových bodů. Důležitým faktorem je, že město vlastní pozemek. Zkrátka, je z čeho vybírat a Hlinky již z našeho pohledu nesmí zůstat upozaděny! Vše je věcí jednání, ale měli bychom se už konečně rozhoupat a začít skutečně investovat a ne o tom jen mluvit při předvolební kampani.

Když už hovoříme o investicích, na náš návrh bylo doplněno do programu ZM a následně i schváleno usnesení týkající se zadání veřejné zakázky na zhotovení dokumentace pro provedení stavby Centra pro seniory. Je to další postupný krůček na dlouhé cestě, na jejímž konci bude v Týně nad Vltavou (doufejme) stát plně funkční a klientsky přívětivé Centrum pro seniory. Mimochodem pro město je stále velmi reálné realizovat tuto stavbu jako investor, samozřejmě s možnou významnou pomocí dotací. V žádném případě nechceme ohrozit investice v dalších letech, jak je nám neustále vkládáno do úst. Naopak celou situaci ohledně této investice pečlivě konzultujeme s úředníky a ve spolupráci s vedoucí finančního odboru Ing. Rambouskovou a předsedou finančního výboru Ing. Koberou se podařilo připravit variantní řešení financování této akce tak, aby město mohlo v příštích letech zároveň řešit další významné investice, které budou potřeba.

Město se též snaží vyřešit alespoň některé z problematických pozemků, o jejichž užívání vede s městem soudní spory pan Bezpalec resp. společnost Bemaja spol. s r.o. Rada města např. schválila zadání projektové dokumentace na překládku přípojek dešťové a splaškové kanalizace ze  Zámeckého divadla tak, aby byly nově umístěny mimo stavbu bývalého septiku na pozemcích p.č. 2397/29 a p.č. 2919 v k.ú. Týn nad Vltavou. A naplánováno je i několik dalších kroků, na kterých se na místě samém shodli zástupci obou stran, právní zástupci obou stran a soudkyně okresního soudu v ČB. Nicméně ve výčtu všech těchto kroků mi chybí jeden zásadní. A to závazek protistrany, že stáhne žalobu na město, která se k těmto pozemkům váže a která je navíc dle nezávislého právního posudku postavená na nereálných výpočtech. Žalobou požadovaná částka totiž tisícinásobně převyšuje skutečný nárok! Proto jsem nechal do zápisu ze zasedání ZM uvést poznámku, že město by mělo k předloženému řešení přistoupit pouze v případě, že společnost Bemaja spol. s r.o. vezme onu žalobu zpět. Město už dobrou vůli vyřešit tento problém prokázalo. Teď je řada na panu Bezpalcovi.

Mimochodem, pamatujete si, jak se po letech soudních tahanic o novinový stánek v roce 2019 najednou objevila informace o tom, že na základě kupní smlouvy z října 2016 již pan Bezpalec novinový stánek nevlastní a reálným vlastníkem je pan Novotný odněkud ze severních Čech? Vedení města tehdy muselo zkousnout, že je pan Bezpalec jako koaliční partner léta vodil za nos. A začalo se soudní cestou domáhat ušlých finančních prostředků po panu Novotném (zastupuje ho mimochodem stejný právní zástupce jako pana Bezpalce). A hádejte, co se stalo nyní? Pan Novotný po dalších dvou letech průtahů přišel s tím, že na základě kupní smlouvy z listopadu 2016 už není vlastníkem stánku, nýbrž je jím paní Novotná (bezpochyby další bílý kůň v pořadí). Co s tím? Těžko říct. Město se pohybuje v začarovaném kruhu, kdy na jednu stranu v podstatě neúčelně vynakládá prostředky na vleklé soudní spory, ale na druhou stranu by se jako správný hospodář mělo domáhat ušlých zisků. Podstatné však je, kdo město do tohoto začarovaného kruhu uvedl. Svůj podíl na tom bezesporu má původní vlastník stánku. Ale částečnou odpovědnost má i vedení města, které svým liknavým přístupem ztratilo několik let. Nelze se však divit, když si svou chatrnou koalici opírá o podobné partnery.

Karel Hladeček