Co přineslo první podzimní zastupitelstvo?

Od odchodu Pirátů z koalice uplynulo již více než 5 týdnů a celkem logicky se z toho stalo veřejností velmi přetřásané téma. V kuloárech se objevila spousta nepřesných, překroucených informací a spekulací o tom, jak probíhají jednání o možné podobě budoucího vedení města a jaké jsou požadavky jednotlivých aktérů. Jednání skutečně stále probíhají a není to vůbec jednoduché. Snažíme se pro to udělat maximum. Věřme tedy, že se to podaří a vznikne smysluplný koaliční projekt. Čas nicméně plyne a po čtvrtroce se opět sešlo zastupitelstvo, aby odsouhlasilo řadu významných usnesení. Zde je výčet těch nejdůležitějších:
Odsouhlasení darovací smlouvy na areál Blanice
Jedním z hlavních bodů programu bylo schvalování darovací smlouvy na areál Blanice. Smlouva obsahuje mj. podmínku, že obdarovaný (tj. město Týn nad Vltavou) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dárce (společnost ČEZ) do 31. 12. 2025 nemovité věci zcizit (tzn. např. prodat třetí osobě). Vzhledem k tomu, že právníci na tento bod neměli úplně jednotný názor, byl na základě naší připomínky do smlouvy doplněn text, že se toto netýká případné likvidace. Pokud by tedy např. město chtělo v následujících letech část objektů zdemolovat (reálně se uvažuje zejména o zchátralých spodních budovách), nemělo by mu v tom nic bránit. Znovu jsme také upozornili na vyčíslení nákladů za případné provozování ubytovny ve vztahu k rozpočtu města. Aktuálně vznikla odborná skupina pro vypracování zadání studie území sídliště Hlinky – Blanice. Tak snad se věci dají konečně do pohybu…
Navýšení poplatků za odpady
Před necelým rokem přišel do zastupitelstva z Odboru hospodářské správy návrh mírného zvýšení poplatků za odpady ze 680 Kč na 696 Kč za osobu za rok. Tento návrh jsme chtěli podpořit, protože dle dostupných informací (např. z médií) měly výdaje spojené s odpady růst a nechtěli jsme občany postavit do situace, že další rok poplatky porostou o to víc. Vedení města ale trvalo na ponechání této částky na původní výši 680 Kč a byli jsme svědky i různých populistických návrhů na odpuštění poplatků dětem do jednoho roku apod. Námi avizované nepříznivé prognózy se bohužel naplnily. Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily zhruba 722 Kč za osobu. A vzhledem k dalšímu předpokládanému vývoji nyní zastupitelstvo schválilo razantní navýšení zmíněného poplatku na rok 2021 na 750 Kč za osobu za rok. Tzn. skokové navýšení o zhruba 10 %! Celková situace v odpadovém hospodářství tomu bohužel nepřeje, každopádně je škoda, že jsme loni nebyli vyslyšeni. Předešli bychom alespoň částečně nepříjemně vysokému navýšení poplatku.
Konec snahám o dohodu s panem Bezpalcem?
Na naše slova došlo i v případě snahy o rámcovou dohodu s panem Bezpalcem, kdy vedení města po dvou letech marného snažení konečně vzdalo tento pomyslný boj s větrnými mlýny. Při každém dalším návrhu této dohody totiž protistrana vždy přišla s dalšími novými a novými požadavky, o nichž navíc už dopředu musela tušit, že jsou minimálně z části nesplnitelné. A o to tu možná šlo. Účelově donekonečna protahovat řešení daných záležitostí. To, že zastupitelstvo jednomyslně zamítlo oba návrhy zmíněné dohody, jak ze strany města, tak ze strany pana Bezpalce, a že bylo dále jednomyslně revokováno usnesení o snaze vyřešit spory rámcovou dohodou, což mj. dlouhodobě požadoval i kontrolní výbor, však nelze považovat za nějaký významný úspěch. Je to jen jakýsi pozitivní signál, že se celá kauza možná někam pohne. Každopádně jsme opět v bodě nula, kdy bude město muset řešit jednotlivé záležitosti zvlášť, což bude vzhledem k množství sporných pozemků a vzhledem k dosavadnímu přístupu protistrany značně nelehký úkol. A kolik město zaplatilo za ty roky zbytečného handrkování asi nikdo nespočítá. Jen ten čas, který tomu museli věnovat právníci, radní či úředníci…
I s ohledem na nestabilní situaci, kdy není jisté, v jaké podobě a jak dlouho bude stávající koalice ve vedení města a jakým směrem se vyjednávání nakonec posunou, jsme k jednání zastupitelstva přistoupili maximálně věcně a konstruktivně.
Karel Hladeček