Co přineslo lednové zastupitelstvo?

Lednové zastupitelstvo je minulostí. V následujících řádcích se pokusím shrnout to nejpodstatnější.

 

A začnu jednou pozitivní zprávou pro obyvatele na Červeném vrchu a v Předčících. Zastupitelstvo totiž jednomyslně schválilo bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu na realizaci vodovodu na Červeném vrchu a žádost o zápůjčku od Sdružení měst a obcí Bukovská voda na vodovod v Předčicích a v Kolodějské ulici.

 

Dále jsme na zasedání mj. podpořili i podání žádosti o dotaci na obnovu atletického oválu v ZŠ Malá Strana. V souvislosti s tím se rozběhla debata o koncepčnosti budoucího řešení celého areálu školy i navazujících veřejných prostranství ve městě. Již poněkolikáté jsme se přimluvili za zřízení pozice městského architekta, který by se těmito záležitostmi zabýval. I s ohledem na výstupy, které přinesla realizace projektu „Týn nad Vltavou – město pro život“ a s tím související veřejná diskuse ohledně rozvoje veřejných prostranství u nás v Týně, si myslím, že nastal čas se touto možností skutečně reálně zabývat.

 

Opět se na přetřes dostala záležitost s novinovým stánkem. Zastupitelstvo se nejprve jednomyslně shodlo na tom nechat novinový stánek, o který vlastník nejeví zájem a který zabírá místo na sběrném dvoře, na náklady města zlikvidovat. Tyto náklady se částečně zaplatí z odprodeje ocelové konstrukce stánku. Koalice však následně přišla ještě s návrhem nechat odepsat nedobytnou pohledávku vůči nynějšímu vlastníku stánku. To ale pro nás již nebylo přijatelné a naopak jsme se přiklonili k tomu zatím pokračovat ve vymáhání této pohledávky. Jsme si vědomi rizika možného neúspěchu a finančních nákladů s tím spojených, nicméně jsme apelovali především na morální aspekty celé této záležitosti. A jelikož stejný názor sdílel i zbytek opozice, tak se koalici v danou chvíli nepodařilo prohlasovat navržené usnesení.

 

Většina zastupitelů naopak podpořila návrh usnesení našeho zastupitele Mgr. Holuba, které ukládá starostovi města svolávat zasedání zastupitelstva města s pravidelnou měsíční periodicitou s výjimkou letních měsíců (červenec a srpen) a dále dle potřeby. Hned v následujících týdnech se přesvědčíme, jak to bude fungovat v praxi, protože původní harmonogram předpokládaných termínů konání zastupitelstev v roce 2020, který se objevil na webu města, v únoru s žádným zastupitelstvem nepočítal. Pevně věřím, že pan starosta bude respektovat vůli většiny zastupitelů. Přeci jen jsme byli občany zvoleni jako jejich zástupci a občané by takto měli příležitost přijít na zastupitelstvo každý měsíc. Jestli tuto možnost využijí, však samozřejmě záleží na nich samotných. Dalším pozitivem je, že se zbytečně nezdrží projednání různých bodů (např. majetkových záležitostí) a zkrátí se průměrná délka jednotlivých zasedání.

 

Kromě pravidelných částí programu jako je kontrola usnesení, majetkové záležitosti či rozpočtová opatření jsme mj. diskutovali také řešení provozování LSPP či aktuální situaci ohledně Rumpoldu (na konci ledna k tomu proběhla i schůzka zastupitelů s vedením společnosti). Zkrátka program byl tentokrát poměrně našlapaný.

 

Na závěr ještě jedna důležitá připomínka. Pokud chcete požádat o podporu z Oranžového roku, tak termín pro podání žádostí končí 16.2.2020. Pravidla a formulář žádosti naleznete na webových stránkách města.

 

Karel Hladeček