Blanice jako dar…

Jednou z nejvýznamnějších květnových záležitostí bylo bezesporu usnesení zastupitelstva týkající se schválení jednání města se společností ČEZ a.s., jehož předmětem bude bezúplatný převod kompletního areálu hotelové ubytovny Blanice a dalších sousedních pozemků do majetku města. Očekávali jsme, že když se jedná o takto důležitou věc, pozve vedení města s dostatečným předstihem všechny zastupitele a podrobně je s tím seznámí (a bude též informovat občany). Že nám sdělí, jaká je vize do budoucna, jaké jsou základní ekonomické ukazatele (např. roční náklady na provoz, zůstatková hodnota celého komplexu, vyčíslení nákladů na rekonstrukci či demolici apod.), zda se celá záležitost dotkne rámcové smlouvy (nejen té aktuální, ale i té připravované), atd. Zastupitelům z toho ale nebylo poskytnuto zhola nic, i prohlídku celého areálu jsme si museli zajistit sami! Souhlasíme s tím, aby město strategicky bezesporu důležitý areál Blanice získalo darem, ale jen za předpokladu, že bude vše jednoznačně vyčísleno a že bude mít město vizi, co s celým komplexem bude dál. Proto jsme na vedení města apelovali, aby co nejdříve svolalo k této záležitosti schůzku všech zastupitelů. Děkujeme za svolání schůzky u pana starosty a následného setkání všech zastupitelů s Ing. arch. Koberou a Ing. arch. Čihákem. Leccos jsme si vyříkali a ujasnili. Nic to ale nemění na faktu, že jsme se tím měli zabývat už dávno. Každopádně nás čekají další složitá jednání, a to nejen ohledně zmíněné darovací smlouvy.

Karel Hladeček