Bilance končícího volebního období a vize toho budoucího s představením programu pro Tejn 2022

 

Bilance končícího volebního období:

Sliby chyby aneb jak vedení města (ne)plnilo koaliční program

Koalici pomalu dobíhá čtyřletý mandát, po který mu byla svěřena správa nad naším městem. Je tedy na místě se podívat do koaličního programu a zjistit, jak se ho dařilo naplňovat. Nebudu tu pitvat detaily, ale zaměřím se na ty nejpodstatnější body. A vězte, nebude to veselé čtení.

 

Plánování investic

Koaliční program: Připravíme „bílou knihu“, která určí investiční priority města, v první fázi pro toto volební období. V druhé fázi jako střednědobý program.

Realita: Žádný takový dokument nevznikl. Z hlediska investic bylo řízení města žalostné. Investice byly řešeny často nahodile a bez koncepce. Přitom na účtech město disponuje desítkami milionů korun, které leží ladem a ztrácí hodnotu.

 

Revitalizace Hlinek

Koaliční program: Projekčně dokončíme realizaci projektu Revitalizace sídliště Hlinky. Realizace projektu bude zahájena po dokončení rekonstrukce tepelných rozvodů na sídlišti Hlinky.

Realita: Projekt na revitalizaci první části sídliště Hlinky, konkrétně prostoru mezi mateřskou školou a SD Hlinky, měl již před volbami propadlé stavební povolení. A na této věci se za celé čtyři roky nezměnilo vůbec nic! Jen podotknu, že konkrétně realizace tohoto projektu není závislá na zmíněné rekonstrukci tepelných rozvodů. Proč se to tedy pořád odkládá?!

 

Výstavba bytů

Koaliční program: Územně vyřešíme a připravíme k realizaci projekt výstavby minimálně 10 malometrážních bytů pro mladé začínající rodiny.

Realita: Vedení města v této oblasti zaspalo. Nechalo sice za statisíce zpracovat projektovou dokumentaci na opravu tří pater bytů v jednom z paneláků v areálu Blanice (mimochodem dle mého názoru naprosto nekoncepční a nesmyslnou), jenže navrhované řešení zdaleka nebylo ideální, odhad za rekonstrukci byl dost podceněný a předběžná cena vedení města zaskočila. Neudělalo se tedy opět nic. Do rozpočtu na rok 2022 jsme z opozice dokázali prosadit aspoň vypracování projektové dokumentace na výstavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren. Každopádně k realizaci aktuálně není připraveno nic!

 

Centrum pro seniory

Koaliční program (investice): Budeme pokračovat v realizaci projektu stavby Domova pro seniory, realizace je podmíněna získáním potřebné dotace a zařazením do krajské sítě sociálních služeb nebo rozhodnutím o přijetí úvěru pro stavbu.

Koaliční program (zdravotnictví a sociální služby): Hlavní prioritou koalice je realizace projektu Domova pro seniory.

Realita: Podmínky byly splněny, realizaci podpořila též analýza zpracovaná odbornou pracovní skupinou, přesto se vedení města z nepochopitelných důvodů upnulo na myšlenku přenechat tuto strategickou stavbu do rukou soukromého investora. Rezignovalo též na možnost shánět další zdroje financování, které se nabízely (a nabízejí). Celý proces se tím značně pozdržel a město promrhalo příležitost investici zrealizovat. Nyní se totiž vinou řady různých okolností nacházíme v situaci, kdy bude značně složité pustit se do realizace této obrovské investice.

 

Co k tomu dodat? V poslední době jsme se sice museli vypořádat z těžkými a často nepředvídatelnými překážkami (Covid-19, energetická krize, válka na Ukrajině, inflace). A i bez toho se zkrátka stává, že se něco nemusí podařit dotáhnout do konce. Nicméně tady vedení města doslova selhalo v mnoha zásadních problematických bodech a občas šlo dokonce úplně proti svým počátečním líbivým slibům. A to je jistě k zamyšlení.

 

——————————————————————

 

Druhá šance pro Tejn:

Vize vedení města na další období v čele s kandidáty ProTejn

 

Pokud nejste se situací v Týně spokojeni, stejně jako my, pojďme to společně změnit. My nabízíme reálné možnosti řešení a schopné lidi, kteří je budou prosazovat, na Vás občanech je tíha rozhodnutí, zda půjdete k volbám a toto námi navržené řešení podpoříte.

Byť jsme skončili v opozici, celé čtyři roky jsme si poctivě odpracovali. A stejným způsobem jsme přistoupili i k probíhající předvolební kampani a tvorbě našeho programu, který jsme mj. prodiskutovali i na dvou setkáních s občany na přelomu srpna a září. Seznámit jste se tam mohli i s našimi kandidáty. Máme upřímnou radost z toho, že se nám podařilo vytvořit skutečný tým lidí, kteří táhnou za jeden provaz a společnou prací přispívají už teď k rozvoji našeho města. Výsledkem našeho společného úsilí je i volební program, který naleznete zde.

Možná si kladete otázku, v čem se vlastně odlišujeme od ostatních stran a hnutí? Vždyť asi žádný z komunálních politiků nezpochybní, že všichni chceme čisté, bezpečné a prosperující město, každý dokáže vyjmenovat zásadní investice, které nás v následujících letech možná i desetiletích čekají. Zkrátka na tom, CO je ve městě potřeba udělat, se v mnohém shodneme. Rozdíl je ale často v tom, JAK toho chceme dosáhnout. Pokud bude město řádně spravováno, bude mít svou vizi a také jasně danou koncepci rozvoje, a pokud se bude v souladu s tímto také plánovat, projektovat a investovat, dokáže se za stejné prostředky udělat daleko více práce. A to je právě ten zásadní rozdíl, takovou politiku chceme prosazovat.

Již před minulými volbami jsme jasně řekli, že bez skutečné vize, tzn. představy toho, kam chceme směřovat, jak a čeho chceme vlastně dosáhnout, se zkrátka neobejdeme. Pojďme si tedy připomenout naši vizi:

 

„Týn nad Vltavou jako zdravé a prosperující město, ve kterém lidé chtějí žít! A když už v něm nemohou žít, touží ho alespoň navštívit.“

 

Shrňme si několik zásadních bodů, které nás mají k této vizi přiblížit a jsou pro nás klíčové:

  • Jsme pro slušnou, poctivou a konstruktivní komunální politiku, kde platí dané slovo a kde jako zástupci samosprávy skutečně pracujeme pro město a jeho obyvatele.
  • Město potřebuje mít dlouhodobou koncepci rozvoje a rozumné plánování investic, obojí nejlépe pod dohledem nezávislých odborníků.
  • Neděláme tedy program na jedno volební období, ale snažíme se dívat dál dopředu.
  • Nechceme před problémy strkat hlavu do písku a nechávat řešení toho, co je složité nebo nepříjemné, až na těch, co přijdou po nás. To už také může být pozdě.
  • Jako zástupci samosprávy si nemůžeme dovolit hazardovat s finančními prostředky města, ale je třeba je rozumně investovat.
  • S tím jde ruku v ruce projektová připravenost a hledání možností financování z dalších zdrojů.
  • Vše je nutné samozřejmě pečlivě komunikovat, ať už s kolegy zastupiteli, s úředníky, s občany, s partnery či s odborníky.

 

Všechny tyto atributy jsou pro řádnou správu města a jeho dlouhodobý rozvoj naprosto klíčové. Společné mají bohužel to, že jsme je v minulém volebním období mnohdy postrádali. Nyní před Vás předstupujeme s tím, že jsme připraveni to změnit. Jsme zkušenější, odhodlanější a silnější. Bez Vás, občanů, to však nedokážeme. Využijte tedy svého výsostného práva a přijďte k volbám. Určitě je to skvělá příležitost, jak pozitivně ovlivnit budoucnost města, kde žijete se svými rodinami. Tak k tomu ostatně přistupujeme i my. Chceme totiž lepší budoucnost pro Tejn!

Karel Hladeček (ProTejn)

 

PS: Pokud jsme Vás naším programem a našimi kandidáty zaujali, tak vězte, že máme č. 2. !!