Archeologický průzkum v lokalitě Velký Depot bude pokračovat

Od roku 2020 se na záchraně, památkové ochraně a propagaci historicky významné lokality Velký Depot podílí Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením pana prof. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc. (na základě Dohody o společném postupu a spolupráci mezi městem a Filozofickou fakultou).

Při osobním setkání na přelomu roku jsme pana prof. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc. a pana děkana Filosofické fakulty prof. PhDr. Ondřeje Peška, Ph.D. ubezpečili o zájmu nového vedení města pokračovat v archeologickém průzkumu zmíněné lokality.

V posledních únorových dnech letošního roku se mi do rukou dostala Zpráva o archeologickém výzkumu, která je hlavním výstupem výzkumu, který přímo na místě probíhal v srpnu roku 2022. Pokračovala tak dokumentace památek na Velkém Depotu a identifikace jeho zaniklých sídelně-provozních jednotek.

Lokalita Velkého Depotu skrývá ohromný potenciál. Jsem přesvědčen, že o Týně nad Vltavou bude v budoucnu, právě v souvislosti s Velkým Depotem, ještě hodně slyšet. A velkou zásluhu na tom má právě pečlivá a profesionální práce týmu pod vedením pana profesora Krajíce.

Pro úplnost jen doplním, že za město na celou záležitost odborně dohlíží Městské muzeum pod vedením paní ředitelky PhDr. Martiny Sudové.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města