Aktuální informace k rekonstrukci mostu

Rekonstrukce silničního mostu se pomalu blíží. A s tím roste mezi občany napětí, jak se tuto investiční akci Jihočeskému kraji podaří zrealizovat a jaká omezení, a na jak dlouho, budeme muset „zkousnout“.

Je škoda, že se na celou věc tak chvátá. Ideálním řešením by bývalo bylo naprojektovat most zároveň i s předpolími a na celou zakázku nechat udělat architektonickou soutěž. Přeci jen se jedná o významný zásah do centra města a je tudíž jistě na místě klást důraz nejen na ekonomicky, technologicky a uživatelsky přijatelné řešení, ale také na esteticky přívětivé a architektonicko-urbanisticky promyšlené řešení. Nicméně čas vrátit nelze, mantinely jsou dané a musíme se s tím se ctí vypořádat.

Stále ještě není finálně dokončený projekt. Ve spolupráci s projektanty, architekty a zástupci Národního památkového ústavu, který mj. k rekonstrukci také musí vydat souhlasné stanovisko, se aktuálně ještě řeší několik detailů týkajících se vzhledu mostu a řešení povrchů. Jen připomenu, že most by se měl, na žádost města, na obou stranách rozšířit o pruh pro cyklisty. Souběžně město aktivně pracuje na projektování obou předpolí tak, aby se v ideálním případě stihla alespoň část zrealizovat, než bude dokončena samotná rekonstrukce mostu.

Průběžně také dochází ke zpřesňování harmonogramu. V této souvislosti se bohužel potvrdilo to, na co jsme při jednáních od začátku poukazovali, a sice, že původní termín dokončení stavby, tj. konec roku 2023, je naprosto nereálný a těžko se ho podaří dodržet. Kromě posunu termínu zahájení realizace navíc dojde i k prodloužení doby realizace.  Stavba původně odhadovaná na 8 měsíců se tak prodlouží min. o 2 měsíce z důvodu technologické přestávky v zimních měsících. Dle informací z Jihočeského kraje je aktuální harmonogram akce zhruba následující:

červen 2023 – zahájení stavby provizorního mostu a přeložky sítí

srpen 2023 – ukončení provozu přes most a zahájení demolice

červen 2024 – zprovoznění nově zrekonstruovaného mostu

srpen 2024 – dokončení stavby

O to víc jsem rád, že se vedení města, i díky vstřícnosti Jihočeského kraje, podařilo prosadit, aby byl na provizorním mostu, na který bude odkloněna doprava, obousměrný provoz, a to pro auta do 3,5 t a autobusovou dopravu. Původně se totiž počítalo jen s jednosměrným provizorním mostem, kde by dopravu řídila světelná signalizace. Obousměrný provizorní most přeci jen více zmírní dopady rekonstrukce na dopravní situaci ve městě.

V průběhu dalších týdnů a měsíců vám přineseme další podrobné informace, zejména aktuální harmonogram stavby, který se neustále upřesňuje. Chystáme také informativní schůzku pro občany, kde je detailně seznámíme se vším, co s sebou rekonstrukce mostu přinese, především pak s dopravními omezeními a jejich řešením.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města