Program 2022

Jak chceme dělat komunální politiku?

Základní myšlenkou bylo vytvořit hnutí skutečně nezávislých kandidátů bez vazby na zavedené politické strany, abychom předešli politikaření a obstrukcím, které dle našeho názoru, na malé město nepatří. Pokud se objeví dobrá myšlenka, nezavrhneme ji jen proto, že s ní přišel někdo jiný. Zastáváme názor, že konstruktivně lze působit bez ohledu na to, jestli jsme součástí vládnoucí koalice či opozice. Pro nás je podstatné dělat komunální politiku slušně, poctivě, a hlavně, ve veřejném zájmu.

Volební program pro Tejn

Nechceme Vás zahlcovat mnohastránkovými dokumenty, ale zároveň Vás chceme ujistit, že jsme v rámci možností podrobně seznámení se situací ve městě a v přidružených obcích a že přemýšlíme nad tím, jak pomoci jejich dalšímu rozvoji. Podrobný volební program naleznete v příloze.

program ProTejn 2022

Pro ty z vás, kteří nejste takoví čtenáři, a pro ty z vás, kteří si prostě jen chcete zopakovat to důležité, je tu stručný výtah z programu.

program ProTejn 2022 stručný

Pokud máte nějaký zajímavý nápad, neváhejte se s ním podělit. I vy se můžete podílet na našem volebním programu. Zajímavých podnětů či nápadů není nikdy dost a my se rádi necháme inspirovat!