Vladimír Rozner

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Před čtyřmi roky jsem se zapojil do volebního klání na komunální úrovni se skupinou mladých lidí, kteří v sobě našli odvahu a ochotu se zapojit do veřejného života ve městě. Ač se stalo naše uskupení vítězi voleb do zastupitelstva, bylo pohrdáno jejich mládím, neznalostí, nezkušeností apod.  Vznikla slepená koalice, která ale velmi podcenila nasazení našich zastupitelů, kteří během celého volebního cyklu výrazně pracovali v opozici, připravovali se na jednání zastupitelstva a aktivně se snažili být připraveni na  projednávaná témata. Svým hlasováním podpořili některá usnesení, která byla v zájmu místních občanů, zároveň se jim povedlo zablokovat některé špatně připravené návrhy, které by mohly být nevratné, a navrhli jiná řešení. Proto s nimi opět kandiduji, abych je v jejich usilovné práci podpořil.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Protože jsem jedno volební období byl členem Rady města a některých komisí a výborů, rád se zapojím se svými zkušenostmi v oblasti rozpočtu města, investic a též v oblasti kultury.

“ Rád bych, aby se politická kultura stala jednou z priorit při hledání společných stanovisek.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Bydlím v Týně nad Vltavou od narození, jsem 41 let ženatý, vychovali jsme 3 dcery. Máme 6 vnoučat. Dvě dcery bydlí a pracují v Týně, třetí žije s manželem a dvěma syny v Drnovicích na Moravě. V současné době jsem již v důchodu, věnuji se vnoučatům a taktéž se podílím na úpravách rodinného domku a zahrádky, na což nebylo dříve tolik času.

Jsem členem kontrolního výboru, také se podílím na práci v kulturní komisi. Velkým koníčkem je pro mě muzika jako taková – hraní na varhany, klavír, zpěv i poslech všech žánrů. Rád jezdím na kole zatím v blízkém okolí, plánuji i delší výlety a poznání.