Mgr. Vendula Mikolášková

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

V Týně žiju celý život, mám svoje město ráda a není mi jedno, jak to tady vypadá. Ať už jde o kulturní akce nebo o veřejný prostor, chci, aby vše fungovalo a žilo se tu dobře.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Hlavním tématem, ke kterému bych mohla nějak přispět, je kultura a cestovní ruch. Tyto oblasti jsou možná někdy vnímány jako okrajové a „nedůležité“, resp. mnozí se domnívají, že by se měly řešit, až když všechno ostatní funguje. Osobně si myslím, že kultura je pro spokojený život ve městě nezbytná a ukázalo se, že třeba menší kulturní akce typu, jako bylo grilování u řeky nebo tančírna, stmelují komunitu a podporují naší sounáležitost s městem a prostorem, ve kterém žijeme. Byla bych taky ráda, kdyby se zlepšila komunikace mezi zástupci města a jeho občany.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Dva roky jsem pracovala v týnském infocentru, podílela jsem se na propagaci města, komunikovala jsem s turisty a vnímala jsem jejich zpětnou vazbu – jaké vidí silné i slabé stránky města, na kterých je nutné pracovat. Spoluorganizovala jsem rovněž první ročník Kulturního léta u řeky v roce 2017. Na tuto akci jsme dostali zpětnou vazbu od mnoha návštěvníků, která nás posunula dál a inspirovala k dalším nápadům.