RNDr. František Krejčí

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Chci využít moje životní zkušenosti pro zlepšení mezilidských vztahů v místním zastupitelství, zkvalitnění životního prostředí v Týně a zlepšení hospodaření našeho města.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Životní prostředí a odpadové hospodářství.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Angažuji se v činnostech místní farní charity zvláště v činnosti senior klubu Šance.