Ondřej Bouška, DiS.

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Chtěl bych přinést nová témata k projednání, postrádám pohled vedení města na rozvoj bydlení (byty, stavební parcely). Velkým mínusem je otázka seniorů a zajištění jejich důstojného stáří včetně poskytování lékařské péče (DPS, domov pro seniory), v těchto oblastech bych se rád angažoval.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Dokončení rozjetých projektů města. Bezpečnost ve městě (požární, všeobecná, prevence ve školách). Rozvoj výstavbové zóny + její zasíťování v rámci ÚP + rekonstrukce kanalizace Táborská. Dokončení revitalizace a vybudování přírodního koupaliště Hlinecká.  Rozvoj a výstavba domova pro seniory.

Také se velmi zajímám o týnské mosty. Příští rok nás čeká rekonstrukce jediného silničního mostu u nás ve městě a s tím souvisí pečlivá příprava, protože to zasáhne do života všem Týňákům. S rekonstrukcí železného mostu, která by měla následovat v dalších letech, souvisí i přeložka sítí, zejména horkovodu. S kolegy jsme vyvolali několik jednání s odborníky a jako nejlepší řešení se nám, jak z ekonomického, tak z praktického hlediska jeví jednoznačně vybudování kolektoru (tunel pod korytem řeky). Město bude také muset řešit předpolí obou mostů a řadu návazností. A to jsou jistě důležitá témata k řešení.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Milující otec rodiny.

Starosta sboru dobrovolných hasičů Týna nad Vltavou, člen výjezdové jednotky SDH, lektor první pomoci.

Zástupce náčelníka skautů v Týně n/Vlt. – výchova mládeže.

Člen Československé obce legionářské – přednášky ve školách, pro veřejnost.

Člen Vltavotýnské struny – pořádání benefičních akcí v Týně n/Vlt.

Muzikant, včelař a jiné….