Ing. Vojtěch Dlouhý

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Protože i když jsem mohl zůstat po studiu vysoké školy v Praze, rozhodl jsem se vrátit domů a nechci, aby se z Týna stalo stagnující město bez vize do budoucnosti.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Rád bych se věnoval rozvoji a revitalizaci Hlineckého sídliště a prozkoumání možnosti nových stavebních pozemků pro rodinné domy, kterých je v našem městě zoufale málo. Chci se věnovat sportovním klubům v Týně a možnostem uspořádání v našem městě nejen národních ale i mezinárodních akcí (sportovní, kulturní atd.).

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Jsem dlouholetým členem Kanoistického klubu jiskra Týn nad Vltavou. Díky podmínkám v našem městě se mi podařilo dosáhnout velkých mezinárodních úspěchu v kanoistice. Po čtyřletém působení v Armádním sportovním klubu Dukla Praha jsem se vrátil do svého mateřského oddílu, abych mohl v maximální míře předat zkušenosti mladší generaci a tím zajistit další úspěšné období pro Týnský kanoistický klub.  Dále každoročně pomáhám při akcích Dračí lodě v Týně nad Vltavou jako kormidelník.