Marek Štětka

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Není mi lhostejné, jakým směrem se bude naše město a přilehlé obce rozvíjet.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Chtěl bych, aby se zlepšila spolupráce úřadu s občany, aby město nadále investovalo do oprav komunikací, podporovalo rozvoj bydlení, sport a kulturu.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Jsem členem finančního výboru, předsedou sportovní komise a členem komise pro rozdělování grantu na podporu sportu a volnočasových aktivit. Aktivně hraji hokej za HC PŘEDČICE, tenis za místní tenisový klub, jsem členem SDH Předčice a Českého červeného kříže Předčice.