Kateřina Hlavničková

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Ráda bych se podílela na pozitivních změnách v našem městě. Jsem s Protejňáky ráda a nemám nejmenší důvod je opouštět.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Chtěla bych prosazovat větší podporu drobných podnikatelů působících v našem městě.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Ráda navštěvuji všechny kulturní akce, které se zde poslední dobou dějí.