Ing. Jaroslav Svoboda

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Protože si myslím, že pouze „hejtovat“ (nebo pro ty co nemají rádi novotvary – nadávat) nestačí.

Protože se považuji za člověka, který umí uznat správnou věc i tomu s kým většinou nesouhlasí a to mi v politice obecně chybí.

Protože mi ve vedení města chybí vize (občas mám pocit, že se řídíme spíše vypsanými dotačními programy než tím, co město skutečně potřebuje).

“ Protože chci strávit život v rozvíjejícím se Týně nad Vltavou, které nebude „jen firmou“ ale službou občanům, ve kterém budou lidé motivováni žít, které bude usilovat o podporu kvalitního vzdělávání mládeže a které dokáže zajistit důstojný život a adekvátní péči i těm, kteří už si ho sami -například z důvodu vysokého věku – zajistit nemohou.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Zajímají mě témata zejména z následujících oblastí:

  • podpory a financování místních sportovních klubů
  • podpora živé kultury a výchovy mládeže
  • efektivita řízení úřadu, městem zřizovaných organizací atp. (vhledem k předchozím pracovním zkušenostem) 

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Jsem dlouhodobým členem Basketbalového klubu Týn nad Vltavou, kterému zároveň dělám pokladníka.