Ing. Josef Mikšovský

Týn nad Vltavou, Hlinky

Proč kandiduji?

Při minulých volbách jsem prvně vstoupil do politického života obce, a to pod hlavičkou hnutí Protejn. Přes vítezství ve volbách jsme sice nedostali možnosti pro řízení obce, které jsem očekával, ale i v opozici bylo důležité nenechávat některé události bez dohledu. Nechtěli jsme do voleb vstupovat jednorázově, proto i nyní kandiduji a budu se snažit, aby náš postoj pro rozvoj obce byl konzistentní a dlouhodobě plánovaný. Vím, že moji kolegové budou pro město prospěšní, můžeme využít jejich dobrých myšlenek a nápadů pro další rozvoj města a baví mě, že za tím nestojí osobní prospěch a že se dokážeme shodnout kolektivně.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Důležitým tématem je kvalita života na Hlinkách, protože zde mnoho let žiji a celá řada věcí mě tu trápí. Zajímá mě dopravní infrastruktura ve městě, se kterou se jako vášnivý motorista každý den potýkám. Zajímá mě oblast školství, proto se i ve školách, které navštěvují mé děti, angažuji v řadě rodičovských spolků a dohledových komisí. Dalšími oblastmi, se kterými mám z poslední doby bohaté zkušenosti, jsou vytvářených podmínek města pro zajištění rodinné výstavby. Zde budu prosazovat myšlenku, že kde majitelé pozemků nebudou chtít uskutečňovat rodinnou zástavbu, musí být pozemky vyjmuty jako stavební z územního plánu. Další oblastí je aktivní podpora rozvoje různorodých podnikatelských aktivit, protože bez šikovných podnikatelů město vzkvétat nebude.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Vzhledem k zahájení podnikání mi volného času příliš nezbývá. Volný čas se snažím co nejvíce trávit s rodinou. Mnoho let jsem aktivně sportoval (fotbal, atletika, nohejbal, tenis), nyní většinu volného času věnuji koníčkům svých dětí (hra na hubení nástroje, turistika, mažoretky, tenis). Jsem členem různých školských komisí. Sám se zabývám genealogií a pro odreagování geocachingem a pěší turistikou.