Ing. Jaroslav Luňáček

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Za ty čtyři roky strávené v opozičních lavicích zastupitelstva jsem poznal, že lidé, se kterými jsem do toho před čtyřmi lety šel, opravdu mají tu správnou energii a chtějí místní politiku dělat poctivě a s jasnými cíli.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Město v posledních letech výrazně zaspalo, co se týče investic. Myslím, že můžu v tomto směru městu přispět svými zkušenostmi z podnikatelské sféry. Dále mým tématem je sportovní vyžití ve městě a obecně podpora sportu.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Po Covidových letech se opět chystáme pořádat rodinné koncerty s pozvanými hosty v hotelu Zlatá Loď zaměřené na folk a country. Dále ve volném čase trénuji děti v místním kanoistickém klubu, jsou mezi nimi i reprezentanti ČR, tudíž reprezentanti města.