Ing. Dušan Hlavnička

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

V minulém dotazníku jsem napsal, že bych se rád aktivně podílel na dalším vývoji našeho města. V rámci opoziční práce jsem se o to snažil v rámci stavební komise, ale ta bohužel již rok prakticky nefunguje. Funkční komise a větší zapojení občanů do veřejného života je velké téma na další volební období.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Vzhledem ke svému profesnímu zaměření bych rád pokračoval v práci pro město na úseku investic (např. stavební komise) . Mojí prioritou je výstavba Centra pro seniory, zde se bohužel za čtyři roky moc nepokročilo, což je vzhledem k současné situaci ve stavebnictví velká škoda. S ohledem na moji zálibu ve sportu (běh, kolo, basket, nohejbal, discgolf), budu podporovat všechny aktivity pro rozvoj sportu ve městě. V této oblasti budu podporovat výstavbu cyklospojení mezi jednotlivými částmi města (Hlinky, Malá Strana, centrum) a dále vybudování venkovních hřišť pro volnočasové aktivity.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Volný čas trávím se svojí rodinou, cestováním, péčí o dům a zahradu a rád zajdu na dobré pivo nebo víno někam na zahrádku s výhledem na Vltavu. Určitě se můžeme potkat na Hospodském kvízu, na nohejbalu na volejbalových kurtech nebo za gymplem při trénování discgolfových hodů.