Bc. Karel Hladeček

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

V Týně nad Vltavou žiji od narození a směle se považuji za patriota. O veřejné dění jsem se vždy zajímal. Rád bych se i nadále aktivně podílel na rozvoji našeho města. Dalším impulzem pro mě je kolektiv schopných lidí, kterým důvěřuji a se kterými mě pojí zájem o věci veřejné a podobný náhled na budoucí směřování našeho města.

“ Osobně zastávám názor, že „velká“ politika na malé město nepatří.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Chci prosazovat slušnou, poctivou a konstruktivní komunální politiku, kde platí dané slovo a kde jako zástupci samosprávy skutečně pracujeme pro město a jeho obyvatele. Jako zastupitel a předseda kontrolního výboru jsem se o to snažil celé čtyři roky a stále věřím, že je to správný směr.

Dále chci prosazovat rozvoj města, který má hlavu a patu. To je věc, která mě aktuálně hodně trápí, a rád bych k tomu přispěl i svými zkušenostmi ze zaměstnání. Současné vedení města řeší věci často bez rozmyslu a nekoncepčně, což mj. vede k tomu, že se téměř vůbec nedaří připravovat a realizovat investice a místo toho se na účtech města hromadí prostředky, které postupně „užírá“ inflace.

Všichni určitě chceme především klidné, čisté, bezpečné a prosperující město. Na tom, co je ve městě potřeba udělat, se v mnohém shodneme napříč celým politickým spektrem. Rozdíl je ale často v tom, jak toho dosáhnout. Pokud bude město řádně spravováno, bude mít svou vizi a také jasně danou koncepci rozvoje, a pokud se bude v souladu s tímto také plánovat, projektovat a investovat, dokáže se za stejné prostředky udělat kvantitativně i kvalitativně daleko více práce. A právě takovou politiku chci prosazovat.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Skaut, muzikant, aktivní občan, toť hodně stručná charakteristika.

Pokud to trochu rozvedu: 14 let jsem byl aktivním členem Junáka v Týně nad Vltavou, z toho 8 let jako vedoucí. Odtud plyne i můj kladný vztah k přírodě a ke sportu (např. pěší a cykloturistika, vodácký sport apod.). Rád poslouchám hudbu a sám také hraji na několik hudebních nástrojů (např. housle či mandolína). Spolu s kamarády jsme převzali organizaci Bohunického dřeváku, asi nejznámější regionální přehlídky nejen vltavotýnských trampských a folkových kapel, potkat mě můžete např. i při akci Muzikanti v ulicích apod.  Jsem členem Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea v Týně nad Vltavou. Občansky jsem se angažoval ve věci zachování železného mostu v Týně na jeho původním místě a pro zachování stávající pěší a klidové zóny v tomto místě.